شناسنامه نوشین
 
نام نوشین
تماس با من
جنسیت زن
سن 36
درباره من همه هستی من آیه تاریکیست که ترا در خود تکرار کنان به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد

کشور ایران  
شهر شیراز

تحصیلات لیسانس  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها موسیقی - سخت افزار - شبکه -مسافرت