محتبی جان من که از شما تشکر کرده بودم در ضمن این وب لاگ خودته مگه آدم از خودشم تشکر می کنه . البته منم از دست بازدید کنندگان خیلی ناراحتم چون شما و من برای بدست آوردن این عکسها و مطالب زحمت می کشیم ولی وقتی با سردی روبرو می شیم خوب مسلما بی میل و رغبت می شیم . به هر حال از دست من ناراحت نباش من که با تو احساس غریبگی نمی کنم این وب لاگ هر دوی ماست . خواهش می کنم بازم بمون و برامون عسکهای زیبا بزار . من جای تمامه این آدمای بی معرفت ازت تشکر و قدردانی می کنم .