از مجتبی
با سلام
می خواستم بگم که این آخرین عکسی بود که برایتان فرستادم وحاضر به ادامه همکاری با خانم مهندس نیستم.
دریغ از یک تشکر ناقابل
به خاطر این همه .......................................!!!!!!!!!!!